Biografie

Afbeelding auteur

Antoon Rumes

De auteur, l’auteur, The Author, Antoon Geoloog en kleinkind van de kunstenaar. Hij leefde enkele jaren in het Aards Paradijs en verloor nooit het contact met het Paradijs en zeker niet met de vele prachtige impressionistische-luministische werken, geschilderd door zijn grootvader Edmond Verstraeten.
Géologue et petit enfant de l’artiste. Il a vécu quelques années au Paradis terrestre en n’a jamais perdu le contact avec le Paradis, mais surtout avec les multiples peintures impressionnistes-luministes, peint par son grand-père Edmond Verstraeten.
Geologist and grandchild of the artist, living for a while in the Paradise on Earth and never lost contact with it and mainly with the many amazing impressionistic-luministic art works created by his grandfather Edmond Verstraeten.