Biografie

Afbeelding auteur

Christina Guirlande

Dichter, jeugdauteur, vertaler, geboren te Moerzeke (Hamme); Gaf les aan de Oefenschool van de Normaalschool te Sint-Niklaas waar zij was opgeleid. Publiceerde tot hiertoe een zestigtal boeken. Zij vertaalt poëzie uit en naar het Frans en geeft auteurslezingen in scholen en voor volwassenen. Voor haar jeugd- en kinderboeken ontving zij o.a. tweemaal de Boekenleeuw en de Prijs van de Vlaamse Jeugd- en Kinderjury. Ook haar gedichten werden meermaals bekroond en zijn in meer dan 150 bloemlezingen opgenomen.