Biografie

Afbeelding auteur

Daniel De Clerck

Daniel De Clerck ( ° 1959 ) studeerde aan het Stedelijk Conservatorium te Brugge, het Koninklijk Conservatorium te Brussel en aan het Lemmens Instituut te Leuven, waar hij een schitterend Hoger Diploma Piano behaalde .
Op zeer jonge leeftijd reeds, was hij gefascineerd door de muziek van Frédéric Chopin.
Door een verkeerd gebruik van de handen, met hinderlijke tendinitis tot gevolg, zag hij zich genoodzaakt om zijn speeltechniek volledig te herzien. Voor de wederopbouw verkoos hij om gebruik te maken van de Etudes van Chopin.
Door alle stress-factoren uit te schakelen,worden deze “oefeningen” op een originele manier benaderd, en creëert Daniel De Clerck “nieuwe” bouwstenen voor een natuurlijke techniek . Vele jaren van doorgedreven wetenschappelijk en vooral praktisch onderzoek hebben geleid tot het ontcijferen van Chopins pianistieke “code”.
Ontdaan van alle mythes en anekdotiek schrijft hij een handleiding met historische referenties, om Chopins “onnavolgbare “techniek, voor zoveel mogelijk lief-hebbers bereikbaar te maken.Voor allen die de handen uit de mouwen willen steken liggen de geheimen van Chopins prachtige muziek te wachten op ontdekking,zowel voor uitvoerders als voor toehoorders.
Daniel De Clerck is sedert 1994 Directeur van de Akademie voor Muziek-Woord –Dans “ F. Chopin” van het Gemeenschapsonderwijs te Etterbeek (Brussel).
In 2008 genoot hij als eerste Belg de eer om op te treden aan het grote Chopin-Monument in het Lazienki-Park te Warschau .