Biografie

Afbeelding auteur

Martine Coene

Martine Coene is als professor in de taalwetenschappen verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam
waar zij onderzoek doet naar de taalontwikkeling van jonge kinderen. Zij schreef diverse
wetenschappelijke publicaties over kinderen bij wie de taalontwikkeling niet zonder meer
vanzelfsprekend verloopt, zoals kinderen met een aangeboren taalstoornis of kinderen die doof of
ernstig slechthorend zijn. In haar vrije tijd zet Martine Coene graag haar creatieve talenten in om de
ontluikende geletterdheid van kinderen te stimuleren, hen kennis te laten maken met poëtisch
taalgebruik en hun actieve en passieve woordenschat te vergroten.