Biografie

Afbeelding auteur

Mieke vanderwee

Mijn naam is Mieke Vanderwee, gezondheidszorgprofessional, leraar en ervaringsdeskundige, vanuit de eigen en nabije context, in: KOPP, angst en paniek, depressie, verslaving, (dwang-)neurose, burn-out, bore-out, Borderline, psychose, delier, suïcidepogingen, collocaties,... kortom: mentale kwetsbaarheid. Zelf ben ik intussen aan de beterhand, o.a. dankzij het programma van de 12-stappen. Geestelijke groei is op dit moment mijn voornaamste prioriteit.

https://52spirituelecoachings.weebly.com/