Biografie

Afbeelding auteur

vzw Marcel Van Driessche

Marcel Van Driessche was een veelzijdig kunstenaar. Zijn originaliteit was een wezenlijk kenmerk van zijn authentieke kunst. Hij wordt de schilder van kleur en materie genoemd. Hij was een intense kunstenaar die creëren als een noodzakelijkheid ervoer. De Durme was zijn geliefkoosde pleisterplaats. Het mysterievolle leven daarrond met zijn subliem en stil natuurgebeuren was het paradijs waar hij zich thuis voelde.